[Viure Sant Boi - Octubre] Per una atenció primària de qualitat

Ja fa temps que la ciutadania i els i les professionals de l’atenció primària denuncien la precarietat del sector i reclamen més recursos per a garantir una atenció primària pública i de qualitat. Als problemes crònics de falta de personal i d’escàs pressupost s’hi afegeix ara la sobrecàrrega que suposa l’atenció a malalts de COVID, l’estudi i seguiment de contactes i l’atenció a persones que viuen a residències.

Durant els moments més durs de la pandèmia es van implementar mesures de seguretat necessàries en aquell moment, però que s’estan perllongant perillosament: pràctica desaparició de la visita presencial, escassa atenció a persones amb problemes crònics no COVID, retards o mesures organitzatives que no respecten la figura del professional referent. És necessari revertir aquestes mesures i implementar un model organitzatiu d’atenció primària que garanteixi la seguretat dels usuaris i usuàries, però que alhora aposti per una atenció centrada en les persones: cal obrir tots els CAP que s’han tancat total o parcialment durant la pandèmia, habilitar espais i circuïts segurs per a evitar contagis, recuperar la visita presencial i recuperar el personal sanitari perdut amb les retallades.

Recentment, la Generalitat ha presentat el Pla d’enfortiment de l’atenció primària, el qual preveu un augment de recursos que ni molt menys arribarà a revertir les retallades que la mateixa Generalitat va aplicar entre el 2011 i el 2014. Necessitem urgentment un enfortiment real de l’atenció primària, recuperar tots els recursos econòmics i de personal perduts l’última dècada i un compromís per part de les administracions públiques per a bloquejar el pressupost destinat a la sanitat pública i que no es permetin noves retallades. Fem nostra la proclama de la Marea Pensionista: contra la demolició premeditada i generalitzada de l’atenció primària i les polítiques privatitzadores, per la nostra salut, volem una sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat amb una atenció primària enfortida.

Xavier Alejandre Casanova

Regidor Podem - Esquerra Unida Sant Boi

Explicació de la moció presentada al ple 22/10/20

[ENLLAÇ] Moció per l'enfortiment de l'Atenció Primària i la Salut Pública

Primerament, és necessari reconèixer la tasca i la lluita dels Companys i companyes de la Marea Pensionista i la Marea Blanca, que dia rere dia treballen per una sanitat 100% pública i de qualitat. Totes nosaltres hauríem de prendre exemple de la seva lluita en la defensa dels serveis públics, uns serveis dels que no som només usuaris, sinó que som titulars, ja que es financen en la seva totalitat amb recursos públics. D’altra banda també és necessari reconèixer la tasca dels i les professionals de l’atenció primària. Uns professionals saturats arrel de les noves competències que han hagut d’assumir els CAP (amb el dèficit que ja hi havia abans de la pandèmia): atenció a les residències, realització de tècniques diagnòstiques, PCR, etc. Això sumat a les condicions excepcionals de l’atenció pel condicionant del COVID i la tensió que reben aquests professionals per part de la ciutadania, farta també de les retallades i de l’empitjorament del servei d’atenció primària.

La moció que presentem parla de dues qüestions interrelaciones: una crònica i una altra sobrevinguda amb la COVID19.

D’una banda, parlem de la sequera pressupostària històrica o crònica de l’Atenció Primària. Un pressupost sanitari que encara no s’ha refet de les retallades. De fet, avui Catalunya inverteix un 12% menys en sanitat que a l’any 2009. Si parlem de la inversió en Atenció Primària, però, la davallada és més greu encara, avui s’inverteix un 24% menys que a l’any 2009, fet que converteix Catalunya en la Comunitat Autònoma on més s’ha retallat la inversió en atenció primària. Hi ha hagut opcions de revertir aquestes retallades (pressupostos 2014,2015,2017 pactats amb CiU), però com sempre, el que manca és voluntat política. El passat mes de setembre, la Generalitat presentava el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària que augurava un canvi de model fruit de l’increment de la inversió en 300 milions d’euros, però la realitat és que l’augment contemplat en aquest pla no arriba ni tant sols a assumir la despesa pública en atenció primària de fa 10 anys. A partir de l’any 2011 es van retallar uns 350 milions d’euros i es va prescindir de 3000 llocs de treball, i ara el Departament de Salut anuncia un augment de la despesa de 300 milions d’euros (125 per any) i la incorporació de 2400 professionals estables. Entitats professionals de la salut ja han mostrat el seu escepticisme amb el pla, i és que s’anuncia que s’incrementarà la plantilla en 300 metges/esses i 220 infermers/es pels més de 400 CAP que hi ha a Catalunya... Un canvi de model amb menys d’un metge per centre. Un canvi de model amb menys recursos econòmics i humans del que disposàvem l’any 2010, tot això enmig de la pandèmia. Altre cop, manca de voluntat política, no manca de recursos, sinó seria complicat explicar com la Generalitat és l’administració més generosa de l’Estat alhora de pagar l’atenció de pacients COVID als centres privats (més de 43.000 per pacient, el que ha suposat el pagament de 12,3 milions d’euros entre els mesos de març, abril i maig d’aquest 2020) o com és l’administració que més recursos destina a sostenir els concerts sanitaris amb els centres privats (més d’un 25% del pressupost de salut va destinat a concerts).

D’altra banda, parlem de la necessitat de recuperar la visita presencial. No quan les condicions epidemiològiques ho permetin, és una necessitat urgent. Les condicions epidemiològiques ho permetran quan els recursos que es destinen a l’atenció primària siguin adequats i suficients. Com destaquen col·lectius de sanitaris, el que el Departament de Salut no ha entès és que el gran recurs de l’Atenció Primària són els i les professionals que hi treballen. Sense aquests professionals no és possible el coneixement de les persones i les comunitats en què hi viuen, la construcció de la confiança i l’establiment del vincle, elements determinants de la capacitat de resolució i dels beneficis en salut i mortalitat que proporciona la seva intervenció. Sembla que no ho ha entès perquè en el Pla presentat es parla d’inversió en tecnologia i en personal de suport, més que d’augmentar la dotació d’especialistes en medicina familiar i comunitària. Sembla que no ho ha entès perquè tot indica que es vol mantenir l’atenció telemàtica sine die, perquè en el pla no s’esmenta en cap moment la necessitat de recuperar la visita presencial i el personal sanitari de referència. Ara mateix ens trobem amb uns CAP on pràcticament ha desaparegut la visita presencial, on la gent ha de fer llargues cues al carrer, on l’atenció a les persones amb problemes crònics s’ha vist perjudicada o on no es respecta la figura del professional sanitari referent. Necessitem un model d’atenció primària que garanteixi la seguretat dels usuaris i titulars del servei, però que alhora aposti per la presencialitat: obrir tots els CAP, habilitar espais i circuits segurs, recuperar la visita presencial i el personal sanitari perdut amb les retallades. Per a fer-ho, l’única via és revertir totalment les retallades que els governs de Convergència van fer a partir del 2011 i que es van consolidar en els pressupostos de 2014, 2015 i 2017 pactats amb Esquerra i establir les prioritats d’inversió en una aposta clara per la sanitat pública i per l’enfortiment de l’atenció primària.

Per tot això, proposem al ple d’adopció dels següents acords:

1. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l’obertura de tots els CAP i consultoris que s’han tancat total o parcialment durant la crisi sanitària.

2. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que habiliti espais i circuïts segurs per a evitar contagis i mesures de protecció per a tot el personal, alhora que es recupera la visita presencial efectuada pel professional sanitari referent.

3. Promoure la participació ciutadana en la planificació, priorització i desenvolupament de les polítiques públiques sanitàries a través dels mecanismes i estructures territorials de salut ( Consorcis, Consells Territorials)

4. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que es recuperin els recursos econòmics i de personal perduts durant les retallades dels anys 2011/2014.

5. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es prioritzi la despesa sanitària per a l’atenció primària, amb una dotació econòmica que arribi al 25% del pressupost de Salut, com recomana la OMS.mocio_caps (2).pdf