[Viure Sant Boi 02/22] Habitatges de protecció social de debò

El passat 13 de gener es va presentar la promoció d’habitatges de protecció oficial (HPO) de l’Avinguda d’Aragó (Sant Boi La Muntanyeta)

Segons l’Ajuntament aquesta promoció significa un pas més en l'aposta per garantir l’accés de la ciutadania local a l'habitatge i es ressalta que aquesta promoció és fruit de l'aposta de l'Ajuntament per proporcionar a la ciutadania de Sant Boi, una oferta d'habitatges a preus inferiors als del mercat.

Això no és del tot cert. Els preus d’aquests habitatges no són significativament inferiors als preus de mercat. Els pisos de 60 m2 d’aquesta promoció tenen un preu de 196500 + IVA i els de 90m2 251.000€ + IVA, el que suposa un preu per metre quadrat d’entre 2790 i 3275 €. Els pisos de la mateixa promoció de venda lliure tenen un preu d’entre 2720 i 3400€ el metre quadrat. Podem veure doncs que la diferència de preus no és significativa.

Fent una ullada a les noves promocions de venda lliure de la nostra ciutat, observem com el metre quadrat es troba al voltant de 3000€. Però els pisos de venda lliure de segona mà tenen un preu mitjà de 2300€ el metre quadrat. Per tant, aquesta promoció d’habitatges que ha tingut el suport de l’Ajuntament i que es construirà en terrenys cedit a la cooperativa d’habitatges, no té un preu inferior al mercat que faciliti l’accés a l’habitatge als nostres veïns. Té un preu similar a les noves construccions i és força més car que la mitjana dels habitatges de segona mà.

És necessari que la Generalitat baixi el preu màxim per metre quadrat de l’Habitatge Protegit de compra i que l’aposta de les administracions públiques es fonamenti en garantir l’accés a l’habitatge mitjançant el lloguer social i assequible. Necessitem un parc d’habitatge públic, però si aquest no és accessible, de què serveix?


Xavier Alejandre Casanova

Regidor Podem – Esquerra Unida